nog geen producten
Inloggen Help

DLS Design Summer Stories 2018 - workshop

€ 19,99
DLS Design Summer Stories 2018 - workshop
DLS_SS18ws
Ruime voorraad

English below

DLS Design Summer Stories

 

Na de successen van de afgelopen jaren Summer Stories, hebben we voor 2018 weer een nieuwe workshop ontwikkeld, in samenwerking met een aantal docenten.

Dit jaar ligt de focus minder op documenteren on the go, bijvoorbeeld op vakantie. Voor dergelijke informatie, kunnen we je verwijzen naar de eerdere Summer Stories workshops.

Dit jaar zal de focus liggen op het documenteren op drie verschillende manieren, met drie verschillende docenten. Iedere docent neemt je uitgebreid mee in het proces en laat je diverse proces- en techniekvideos zien. Uiteraard zijn het wel Summer Stories en dus houden we er wel rekening mee dat de technieken goed te doen zijn en bruikbaar zijn voor wanneer je lekker aan je scrapbureau zit, in de tuin, aan het zwembad of ergens op een tropisch strand ver weg. 

Het belooft weer een geweldig feest te worden. Doe je mee?

 

 

SUMMER STORIES 2018

Een nieuw jaar, een nieuwe workshop! Dit jaar gaan we aan de slag met drie docenten: Daniela, Milou en Chantal. Wellicht bekende namen, dit zijn leden van ons DLS inspiratie team. 

Dit jaar gaat elke docent aan de slag met een eigen kit: zo gaat Daniela aan de slag met een scrapkit, Chantal met een Pocket Pages kit en Milou met onze Story Journal (TN) kit.

Als deelnemer van de workshop krijg je de videos van alle drie de docenten te zien en kun je ook voor latere projecten dus voldoende inspiratie op doen.

 

Wat kun je dit jaar van de workshop verwachten?

Dit jaar ligt de focus meer op technieken en de projecten. We hebben dan ook ontzettend veel proces videos en techniekvideos. 

Daarom hebben we de workshop opgedeeld in 5 weken.

Week 1: de start van de workshop! De docenten stellen zich voor, leggen uit wat ze gaan doen en vertellen meer over het project. Direct deze week gaan we ook aan de slag met het project.

Week 2 t/m 4: in deze weken draait het vooral om het documenteren. Elke week proces videos van de voortgang, maar ook uitgebreide techniekworkshops met meer uitleg over hoe pagina's tot stand komen en hoe bepaalde technieken en producten werken. Daarnaast vertellen we elke week meer over de producten en mogelijkheden, die je uiteraard ook weer met voorbeelden kunt bekijken.

Week 5 is dan de laatste week, waarin je o.a. de flip through krijgt door het gemaakte project, meer uitleg over het project nu aan het einde en eventueel nog proces videos. 

Kortom: een uitgebreide workshop, waarbij de nadruk ligt op het documenteren in de verschillende projecten en waarbij we focussen op technieken die goed bruikbaar zijn vanaf je scrapbureau, gezellig in het park of op vakantie. BONUS

Speciaal voor deze workshop hebben we een DLS Design Journal Notebook gemaakt. 
Dit A5 wire-o boekje kun je zien als een invulboekje, speciaal om dagjes uit te documenteren.

In deze workshop zal Michelle (P) laten zien waarom onze boekjes zo ideaal zijn en hoe zij dagjes uit documenteert. Ze vertelt je meteen meer over de mogelijkheden en andere handige tips voor het documenteren.


 

DATA

De workshop begint op zondag 8 juli 2018, daarna zal de nieuwe wekelijkse content op zaterdag gepubliceerd worden.  Nieuwe content zie je dan op zaterdag 14 juli, 21 juli, 28 juli en 4 augustus. 

 

BELANGRIJK

Wanneer je nog niet bekend bent met onze DLS kits en inspiratieteam, dan is het wellicht handig om te weten dat Milou, Michelle en Chantal Nederlands spreken, maar dat Daniela uit Duitsland komt. Haar filmpjes zullen in het Engels zijn. 


KIT

Zoals voorgaande jaren, zullen we ook dit jaar weer Summer Stories kits hebben. 

Dit keer alleen iets anders dan je van ons gewend bent, maar nog steeds een volledig verzorgd pakket, ontworpen en samengesteld door het team van DLS Design.

In plaats van verschillende formaten kits, hebben we dit jaar kits op 'soort' van memory keeping. We hebben een kit speciaal voor pocket pages, een kit voor Story journals (Travelers Notebooks) en een scrapkit. Zo hopen we onze klanten nog beter van dienst te zijn en het soort kit nog beter te laten aansluiten aan de specifieke wensen.

Onze Summer Stories kits zijn zo ontworpen, dat zij je voorzien in alle benodigdheden en je enkel nog een basis nodig hebt. Denk hierbij aan lijm, schaar, inkt, stempels, etc. Uiteraard hebben wij hierin ook meegedacht en vind je hier de matchende producten, ongeacht het type kit.

Prijs van een kit is €39,99 excl. verzendkosten. Lees de tekst bij de kits goed door, we hebben diverse kortingscodes. 

 

Benieuwd geworden naar de kits en bijproducten? Deze kun je ook hier vinden.

LET OP: de kits zijn te koop ZONDER workshop en de workshops is ook te volgen ZONDER de kits.

 

ENGLISH

DLS Design Summer Stories
 
After the success of the previous years, this year we have developed a new workshop in collaboration with several of our teachers. Unlike previous years, this year the focus will be less on documenting on the go.

If you are interested in learning more about that you can check out our previous Summer Stories workshops.

This year the focus will be mainly on documenting in three different ways, with three different teachers. Every teacher will show you several process and technique videos. We will keep in mind that it is Summer Stories after all and make sure that the techniques are easy to do when you sit at your scrap desk, in the garden, at the pool or somewhere on a tropical beach far away.

It is looking to be an awesome workshop - will you join us?SUMMER STORIES 2018


A new year, a new workshop! This year we are going to work with three teachers: Daniela, Milou and Chantal. You might already be familiar with them since they are members of our DLS design team.
This year, every teacher gets started with their own kit: for example, Daniela will work with a scrap kit, Chantal with a Pocket Pages kit and Milou with our Story Journal (TN) kit.
As a participant of the workshop you will see the videos of all three teachers and you can also draw inspiration for later projects.

 
What can you expect from this year’s workshop?


This year the workshop will be more focused on techniques and projects which means we have a ton of process videos and technique videos.
Because of this we have split up the workshop into 5 weeks.
Week 1: The start of the workshop! The teachers will introduce themselves and will explain what they plan on creating for the workshop. We will also be starting with the project this week.
Week 2/4 : These weeks will be mainly about documenting. Each week will have process videos showing the progress along with extended technique workshops with an explanation on how pages come together and how several techniques and products work. 
Week 5 will be the last week of the workshop in which you will get a flip through of the final project, more explanation on the project en potentially some additional process videos.


In short: an extensive workshop, where the emphasis is on documenting in various projects and where we focus on techniques that are usable at your scrap desk, in the park or on holiday.

BONUSExclusively for this workshop we have designed a DLS Design Journal Notebook. You can use this A5 Wire-O-Book as a book to document special days. In this workshop Michelle (P) will show you why these books are so great to use and how she documents these moments. She will also tell you more about the possibilities and other handy tips for documenting.

DATA

The workshop will start on Sunday July 8th 2017, after that the weekly content will be published on Saturdays. You will have access to new content on Saturday July 14th, July 21st, July 28th, August 4th.

IMPORTANTIf you are not familiar with your DLS kits and design team, it might be good to know that Milou, Michelle en Chantal speak Dutch and that Daniela is from Germany. Daniela’s videos will be in English.

 

KITS


Just like previous years, we will have Summer Stories kits again this year.
However this time it will be a bit different from what you are used to.
Instead of one kit, we have three different kits based on different types of memory keeping. We have a kit specifically for pocket pages, a kit for Story journals (Travelers Notebooks) and a scrap kit. By doing this we hope to be of even better service to our customers and to make the type of kit suited to your specific needs.
Our Summer Stories kits are designed in such a way that they provide you with all the necessities and you only need the base items like glue, scissors, ink, stamps, etc.
The price per kit is € 39.99 excl. shipping costs. Read the text about the kits well, we have various discount codes.

Curious about the kits and add ons? You can also find them here.

Please note that you can follow the workshop easily without getting one of the Summer Stories kits and you can also buy a Summer Stories kit and not follow the workshop - it is up to your personal preference.

 

Meer items in [Document] Life Stories 'Summer Stories'

Extra producten